قالب وبلاگ سنجش فصل امتحان ( اداره سنجش استان زنجان ) - نمونه سوالات هماهنگ

فصل امتحان ( اداره سنجش استان زنجان )

برنامه و نمونه سوالات امتحانی - کتب درسی

برنامه امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی (داوطلبان آزاد) - دی ماه 92

برنامه ی امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی ( داوطلبان آزاد ) - دی ماه ۹۲- استان زنجان

ساعت شروع امتحان : ۱۰ صبح

روز

تاریخ

ماده درسی

سوال / بارم

4 شنبه

04/10/92

قرآن

سوال / بارم

شنبه

07/10/92

ریاضی

سوال / بارم

1 شنبه

08/10/92

املا

سوال / بارم

2 شنبه

09/10/92

جغرافی

سوال / بارم

4 شنبه

11/10/92

عربی

سوال / بارم

شنبه

14/10/92

علوم تجربی

سوال / بارم

1 شنبه

15/10/92

اجتماعی

سوال / بارم

2 شنبه

16/10/92

حرفه و فن

سوال / بارم

3 شنبه

17/10/92

دینی

سوال / بارم

4 شنبه

18/10/92

تاریخ

سوال / بارم

شنبه

21/10/92

زبان

سوال / بارم

1 شنبه

22/10/92

انشا و آیین نگارش

سوال / بارم

2 شنبه

23/10/92

 دفاعی (پسران)

سوال / بارم

دفاعی (دختران)

سوال / بارم

 
 
 
توجه : دبیران و دانش آموزان عزیز می توانند حدود  ۳ ساعت پس از هر امتحان جهت دریافت سوالات و بارم تصحیح هر امتحان بر روی عنوان (سوال/بارم ) کلیک نموده و فایل آن را دریافت نمایند .

[ سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ 8:10 ] [ اسکندری ]

[ ]

برنامه امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - شهریورماه 92

برنامه ی امتحانات هماهنگ سوم راهنماییشهریورماه ۹۲- استان زنجان

ساعت شروع امتحان : ۱۰ صبح

روز

تاریخ

ماده درسی

سوال / بارم

شنبه

۹۲/۶/۲

قرآن

سوال / بارم

یک شنبه

۹۲/۶/۳

تاریخ

سوال / بارم

دو‌شنبه

۹۲/۶/۴

انشا و آیین نگارش

سوال / بارم

سه شنبه

۹۲/۶/۵

عربی

سوال / بارم

چهارشنبه

۹۲/۶/۶

اجتماعی

سوال / بارم

شنبه

۹۲/۶/۹

ریاضی

سوال / بارم

یک‌شنبه

۹۲/۶/۱۰

املای فارسی

سوال / بارم

سه شنبه

۹۲/۶/۱۲

علوم تجربی

سوال / بارم

چهارشنبه

۹۲/۶/۱۳

حرفه و فن

سوال / بارم

شنبه

۹۲/۶/۱۶

زبان انگلیسی

سوال / بارم

یک‌شنبه

۹۲/۶/۱۷

دینی (پیام های آسمان )

سوال / بارم

دوشنبه

۹۲/6/۱۸

دفاعی ( پسران )

سوال / بارم

دفاعی ( دختران )

سوال / بارم

سه‌شنبه

92/6/19

جغرافی

سوال / بارم

 
 
توجه : دبیران و دانش آموزان عزیز می توانند حدود  ۳ ساعت پس از هر امتحان جهت دریافت سوالات و بارم تصحیح هر امتحان بر روی عنوان (سوال/بارم ) کلیک نموده و فایل آن را دریافت نمایند .

[ شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:54 ] [ اسکندری ]

[ ]

برنامه امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - خرداد92

برنامه ی امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - خرداد ۹۲- استان زنجان

مدارس عادی

ساعت برگزاری ۱۰:۳۰ صبح

روز

تاریخ

ماده درسی

سوال / بارم

چهارشنبه

۹۲/۲/۲۵

قرآن

سوال  / بارم

شنبه

۹۲/۲/۲۸

ریاضی

سوال  / بارم / اصلاحیه

یک‌شنبه

۹۲/۲/۲۹

انشا و آیین نگارش

سوال / بارم/ اصلاحیه

دوشنبه

۹۲/۲/۳۰

جغرافی

سوال / بارم

چهارشنبه

۹۲/۳/۱

عربی

سوال / بارم

شنبه

۹۲/۳/۴

علوم تجربی

سوال/ بارم / اصلاحیه

یک‌شنبه

۹۲/۳/۵

املای فارسی

سوال/ بارم / اصلاحیه

دوشنبه

۹۲/۳/۶

پیام‌های آسمان (دینی)

سوال / بارم

چهارشنبه

۹۲/۳/۸

تاریخ

سوال / بارم

شنبه

۹۲/۳/۱۱

زبان انگلیسی

سوال / بارم

یک‌شنبه

۹۲/۳/۱۲

حرفه و فن

سوال / بارم

دوشنبه

۹۲/۳/۱۳

اجتماعی

سوال / بارم

شنبه

۹۲/۳/۱۸

دفاعی ( پسران )

سوال / بارم

دفاعی ( دختران )

سوال / بارم

 
توجه : دبیران و دانش آموزان عزیز می توانند ۳ ساعت پس از هر امتحان جهت دریافت سوالات و بارم تصحیح هر امتحان بر روی عنوان (سوال/بارم ) کلیک نموده و فایل آن را دریافت نمایند .

[ شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 9:10 ] [ اسکندری ]

[ ]

نمونه سوالات هماهنگ کاردانش - خرداد 92

نمونه سوالات هماهنگ کاردانش - خرداد ۹۲- استان زنجان

روز

تاریخ

ماده درسی

سوال / بارم

چهارشنبه

25/2/92

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E3

سوال و بارم

تعمیرکار اتومبیل‌های بنزینی درجه 2

سوال و بارم

برق‌کار صنعتی درجه 2

سوال و بارم

درودگری درجه 2

سوال و بارم

شنبه

28/2/92

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E6

سوال و بارم

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

سوال و بارم

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

سوال و بارم

دکوراتور

سوال و بارم

دوشنبه

30/2/92

لوله کشی گاز خانگی و تجاری

سوال و بارم

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2

سوال و بارم

برق‌کار ساختمان درجه 2

سوال و بارم

نازک دوز زنانه

سوال / بارم

چهارشنبه

1/3/92

رایانه‌کار مقدماتی

سوال / بارم

نقشه‌کشی سازه

سوال و بارم

برق‌کار ساختمان درجه 1

سوال و بارم

حسابدار صنعتی درجه 2

سوال/ بارم

شنبه

4/3/92

رایانه کار پیشرفته

سوال / بارم

تعمیرکار ماشین‌های الکتریکی درجه 2

سوال و بارم

کارور PLC درجه 2

سوال و بارم

دوشنبه

6/3/92

کارآفرینی

سوال / بارم

[ جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 14:7 ] [ اسکندری ]

[ ]

برنامه امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - دی ماه 91

  برنامه ی امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - دی ماه 91

جهت مشاهده‌ی سوالات و بارم آن‌ها می‌توانید ۳ ساعت پس از هر امتحان بر روی کلمه‌ی سوال یا بارم کلیک نمایید .
 
ساعت برگزاری کلیه ی امتحانات ۳۰/۱۰صبح می باشد .
 

روز

تاریخ

ماده‌ی درسی

سوال / بارم

شنبه

91/10/2

قرآن

سوال / بارم

دوشنبه

91/10/4

علوم تجربی

سوال / بارم

سه‌شنبه

91/10/5

املا

سوال / بارم

چهارشنبه

91/10/6

جغرافی

سوال/ بارم

جغرافی طرح جامع

سوال/ بارم

شنبه

91/10/9

عربی

سوال/ بارم

دوشنبه

91/10/11

ریاضی

سوال/ بارم

سه‌شنبه

91/10/12

انشا و آیین نگارش

سوال/ بارم

چهارشنبه

91/10/13

اجتماعی

سوال/ بارم

اجتماعی طرح جامع

سوال/ بارم

شنبه

91/10/16

زبان انگلیسی

سوال/ بارم

دوشنبه

91/10/18

تاریخ

سوال/ بارم

تاریخ طرح جامع

سوال/ بارم

چهارشنبه

91/10/20

دینی

سوال/ بارم

دینی طرح جامع

سوال/ بارم

پیام‌های آسمان

سوال/ بارم

یک‌شنبه

91/10/24

حرفه و فن

سوال/ بارم

سه‌شنبه

91/10/26

دفاعی پسران

سوال/ بارم

دفاعی دختران

سوال/ بارم

 

 

 

[ پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ ] [ 9:35 ] [ اسکندری ]

[ ]

برنامه‌‌ی امتحانات غایبین موجه شهریورماه 91

برنامه ی امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - غایبین موجه شهریورماه 91

جهت مشاهده‌ی سوالات و بارم آن‌ها می‌توانید ۳ ساعت پس از هر امتحان بر روی کلمه‌ی سوال یا بارم کلیک نمایید .

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

ماده درسی

سوال / بارم

دوشنبه

3/7/91

10:30

قرآن

سوال / بارم

14:30

تاریخ

سوال / بارم

تاریخ طرح جامع

سوال / بارم

سه‌شنبه

4/7/91

10:30

ریاضی

سوال / بارم

14:30

حرفه و فن

سوال / بارم

چهارشنبه

5/7/91

10:30

عربی

سوال / بارم

14:30

اجتماعی

سوال / بارم

اجتماعی طرح جامع

سوال / بارم

پنج‌شنبه

6/7/91

10:30

زبان

سوال / بارم

14:30

جغرافی

سوال / بارم

جغرافی طرح جامع

سوال / بارم

شنبه

8/7/91

10:30

املا

سوال / بارم

14:30

دینی

سوال / بارم

دینی طرح جامع

سوال / بارم

یک‌شنبه

9/7/91

10:30

علوم تجربی

سوال / بارم / اصلاحیه

14:30

انشا

سوال / بارم

دوشنبه

10/7/91

10:30

دفاعی دختران

سوال / بارم

دفاعی پسران

سوال / بارم

 
 

[ دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 9:55 ] [ اسکندری ]

[ ]

برنامه ی امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - شهریورماه 91

برنامه ی امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - شهریورماه 91

ساعت برگزاری ۳۰/۱۰ صبح

جهت مشاهده‌ی سوالات و بارم آن‌ها می‌توانید ۳ ساعت پس از هر امتحان بر روی کلمه‌ی سوال یا بارم کلیک نمایید .

ایام هفته

تاریخ امتحان

ماده‌ی درسی

سوال / بارم

چهارشنبه

1/6/91

قرآن

سوال / بارم

پنج‌شنبه

2/6/91

تاریخ

سوال / بارم

تاریخ طرح جامع

سوال / بارم

شنبه

4/6/91

ریاضی

سوال / بارم

یک‌شنبه

5/6/91

انشا و آیین نگارش

سوال / بارم

دوشنبه

6/6/91

عربی

سوال / بارم

سه‌شنبه

7/6/91

حرفه و فن

سوال / بارم

چهارشنبه

8/6/91

زبان انگلیسی

سوال / بارم

پنج‌شنبه

9/6/91

اجتماعی

سوال / بارم

اجتماعی طرح جامع

سوال / بارم

شنبه

11/6/91

علوم تجربی

سوال / بارم

یک‌شنبه

12/6/91

املا

سوال / بارم

دوشنبه

13/6/91

جغرافی

سوال /بارم

جغرافی طرح جامع

سوال / بارم

سه‌شنبه

14/6/91

دینی

سوال / بارم

دینی طرح جامع

سوال / بارم

پیام‌های آسمان

سوال / بارم

چهارشنبه

15/6/91

آمادگی دفاعی دختران

سوال / بارم

آمادگی دفاعی پسران

سوال / بارم

[ شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 11:42 ] [ اسکندری ]

[ ]

برنامه ی امتحانات جبرانی - سوم راهنمایی

برنامه ی امتحانت کلاس های جبرانی سوم راهنمایی - مردادماه ۹۱

ساعت برگزاری ۳۰/۱۰ صبح

روز

تاریخ ماده ی درسی سوال / بارم

یک شنبه

۱/۵/۹۱

ریاضی

سوال / بارم

سه شنبه

۳/۵/۹۱

زبان انگلیسی

سوال / بارم

پنج شنبه

۵/۵/۹۱

تاریخ

سوال / بارم

 

[ یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱ ] [ 11:9 ] [ اسکندری ]

[ ]

برنامه ی امتحانات غایبین موجه سوم راهنمایی - خرداد 91

برنامه ی امتحانات غایبین موجه سوم راهنمایی - خرداد ۹۱

ردیف

تاریخ

ماده درسی

سوال/بارم 

1

30/3/91

قرآن

سوال/ بارم

اجتماعی

سوال/ بارم

اجتماعی طرح جامع

سوال/ بارم

2

31/3/91

زبان انگلیسی

سوال/ بارم

حرفه و فن

سوال/ بارم

3

3/4/91

ریاضی

سوال/ بارم

املا

سوال/ بارم

4

4/4/91

عربی

سوال/ بارم

جغرافی

سوال/ بارم

جغرافی طرح جامع

سوال/ بارم

5

5/4/91

علوم تجربی

سوال/ بارم

دفاعی پسران

سوال/ بارم

دفاعی دختران

سوال/ بارم

6

6/4/91

تاریخ

سوال/ بارم

تاریخ طرح جامع

سوال/ بارم

انشا و آیین نگارش

سوال/ بارم

7

7/4/91

دینی

سوال/ بارم

-------

 

[ سه شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:52 ] [ اسکندری ]

[ ]

امتحانات خرداد91

سوالات و بارم امتحانات هماهنگ سوم راهنمایی - خرداد 91

ردیف

تاریخ امتحان

ماده درسی

سوال/بارم

1

1/3/91

قرآن

سوالبارم/

اصلاحیه بارم

2

2/3/91

جغرافی سری الف

سوال/بارم/

اصلاحیه بارم

3

جغرافی سری ب

سوال/بارم

4

جغرافی طرح جامع

سوال/بارم

5

3/3/91

حرفه و فن سری الف

سوال/بارم

6

حرفه و فن سری ب

سوال/بارم

7

6/3/91

علوم تجربی

سوال/بارم/

اصلاحیه بارم

8

7/3/91

دینی سری الف

سوال/بارم

9

دینی سری ب

سوال/بارم

10

دینی طرح جامع

سوال/بارم

11

پیام‌های آسمان آزمایشی

سوال/بارم

12

8/3/91

انشا سری ب

سوال/بارم

13

انشا سری الف

سوال/بارم

14

10/3/91

ریاضی سری الف

سوال/بارم

15

ریاضی سری ب

سوال/بارم

16

16/3/91

تاریخ

سوال/بارم/

اصلاحیه بارم

17

تاریخ طرح جامع

سوال/بارم

18

17/3/91

املا سری الف

سوال/بارم

19

املا سری ب

سوال/بارم

20

20/3/91

زبان

سوال/بارم

21

22/3/91

عربی سری الف

سوال/بارم

22

عربی سری ب

سوال/بارم

23

23/3/91

دفاعی دختران سری الف

سوال/بارم

24

دفاعی دختران سری ب

سوال/بارم

25

دفاعی پسران سری الف

سوال/بارم

26

دفاعی پسران سری ب

سوال/بارم

27

24/3/91

اجتماعی سری الف

سوال/بارم

28

اجتماعی سری ب

سوال/بارم

29

اجتماعی طرح جامع

سوال/ بارم

 

[ یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 23:42 ] [ اسکندری ]

[ ]